Varighet på opphold

For mange er tiden også viktig. For oss er også kvaliteten viktig. Derfor har vi satt noen grenser for hvor kort tid du kan være ved de vanligste behandlingene.

 

Under kan du se hvor lang tid du må på beregne å være i Budapest for å få utført din tannbehandling. Er du i tvil på hvor lenge du skal være er du velkommen til å kontakte oss. Vi hjelper deg gjerne. For å kunne bruke minimumsdagene må du ankomme Budapest på formiddagen og at din avreise på avreisedagen er etter kl 11:00. Vi anbefaler at du følger anbefalt tid og legger minst en av reisedagene i tillegg.
Merk at antall dager er opplyst i virkedager

FYLLINGER / ROTKANALBEHANDLING / ROTFYLLINGER

Korteste opphold

Anbefalt tid

Kompostitt fyllinger 1 dag 2 dager
Rotfylling 1 dag 3 dager

KRONER OG BROER

   
Porselenskrone / bro (på ekisterende tann) inntil 3 kroner 5 dager 7 dager
Porselenskrone / bro (på ekisterende tann) mer enn 3 kroner 7 dager 10 dager
Kroner/broer på stift 6 dager 10 dager
Kroner/broer utført på to reiser – Reise nr 1 (må avtales før bestilling) 3 dager 4 dager
Opphold mellom reise 1 og 2. Minimum 1,5 uke.
Kroner/broer utført på to reiser – Reise nr 2 (må avtales før bestilling) 3 dager 4 dager

PROTESER

   
Hel- eller delprotese 5 dager 7 dager

IMPLANTATER (FØRSTE REISE)

   
Innsetting av implantater – kun sette inn implantatene 3 dager 4 dager
Innsetting av implantater. Pluss trekking av tenner, samt reparering av andre tenner 3-4 dager 5 dager

IMPLANTATER (ANDRE REISE)

   
Ankomst torsdag (påsetting av krone(r)/bro(er) og klikkprotese) 7 dager 10 dager
Ankomst søndag/mandag (påsetting av krone(r)/bro(er) og klikkprotese) 10 dager 12 dager
Kombinert arbeid (en løs og en fast del) 10 dager 14 dager
 
Forutsetningen for tidsbruk er at det ikke brukes mer tid i planleggingen av din behandling en det som er satt opp av klinikken og at du ikke endrer din behandlingsplan underveis. Din tannsituasjon kan også gjøre det ikke er praktisk mulig å gjennomføre behandlingen på minimumstiden. Det er alltid individuelle forskjeller og i noen tilfeller vil det være behov for mindre eller mer tid en det som er oppført over. Tar du kontakt med oss så hjelper vi deg gjerne med din planlegging.