Keramisk bro

Dersom du har mistet en eller flere tenner, kan de erstattes med en bro. En bro er en eller flere kunstige tenner som er festet til to eller flere av tennene som står igjen i kjeven.

Tennene som danner feste for broen kaller bropilarer eller ankertenner. Disse må først slipes ned for å gi feste til broen. For at broen skal få rett form tar tannlegen eller tannhelsesekretæren et avtrykk av tennene.

Broen fremstilles av en tanntekniker. Inntil den endelige broen er klar til å settes på plass, beskyttes de tilslipte tennene av midlertidige kroner av plast.

En bro bygges vanligvis opp rundt en kjerne av metall. Kjernen dekkes av keramisk materiale (porselen) med svært høy bruddstyrke.

Porselenet støpes i samme farve som de øvrige tennene har. På den måten vil broen ligne de naturlige tennene. (På skissen til venstre ser du et snitt gjennom en kjerne i en bro.)

Når broen er ferdig, festes den til ankertennene med en sement. Etter at broen er festet, skal den behandles som de naturlige tennene med tannbørste, tanntråd og tannstikker. Det er viktig å holde overgangen mellom porselen og tann ren slik at man unngår karies i overgangen og betennelser i tannkjøttet rundt brofestet. Du kan få veiledning og hjelp til å ta vare på broen av tannpleier og tannlege.

 

Prosedyre ved helkeramisk tannbro:

Hele prosessen med en tannbro som skal holdes på plass av eksisterende tenner, er ganske enkel og kan ta kort tid å fullføre. Ofte kan dette gjøres på en og samme tur til klinikken men det forutsetter noen dagers opphold i Budapest.

  1. Tannlegen på Klinikken undersøker din nåværende situasjon. Deretter kan du og tannlegen din avgjøre hvilken løsning som passer best for deg.
  2. Etter at du har bestemt deg starter tannlegen med å forberede de nærliggende tennene dine, slik at de kan brukes som feste for den endelige helkeramiske tannbroen. Minimum to nærliggende tenner blir omformet. Tannlegen tar deretter et avtrykk av dette området i munnen din, man lager så midlertidig tannbro som du kan bruke mens den endelige blir laget. Deretter sendes avtrykket til et laboratorium der en modell blir fremstilt. Laboratoriet lager en ny, helkeramisk tannbro ut fra modellen.
  3. Når tannlegen har mottatt den nye tannbroen din, må du tilbake til klinikken for å få broen tilpasset og sementert. Tannlegen kontrollerer at tannbroen passer og at du er fornøyd med resultatet. Produksjonsprosessen på vårt laboratorium sikrer en perfekt tilpasning med få eller ingen nødvendige justeringer.
  4. Tannlegen din sementerer tannbroen på plass. Smilet ditt er nå ferdig!