Refusjon ved sykdom

Har du rett til stønad til tannbehandling? Nå har du samme rettigheter ved behandling hos oss, som i Norge! Du kan følgelig få refundert deler av behandlingen som utført på Budapest Klinikken i Budapest fra Folketrygden i Norge.

 

Etter å lenge ha jobbet med ny refusjonsordning er det endelig vedtatt at ordningen trer i kraft fra 1. Januar 2011, og våre pasienter har nå tilgang på samme refusjonsordning som de norske pasientene.

Hva kan du få dekket?Vilkår for stønadHvem har rett til stønad?Beregning av stønad


 

 

 

 

 

 

 

Beregning etter takster

Refusjon for tannbehandling gis etter faste takster/satser, og det er da de norske takstene/satsene som legges til grunn.

Ordningen kommer som et resultat av Eu domstolens tidligere avgjørelse hvor det fremgår at helsetjenester som ikke er definert som sykehusbehandling skal behandlings likt i hele EØS-området. Dette betyr at man også kan utføre en rekke andre medisinske behandlinger og undersøkelser hos oss og få dette refundert fra Folketrygden.
Det er Helfo, www.helfo.no, som vil administrere refusjonskravene. De har laget et skjema for norske pasienter som utfører tannbehandling i annen EU land, og som da kan ha krav på refusjoner fra folketrygden.
Forutsetningen for refusjon er at din tannsykdom er definert som varig.

Budapest Klinikken AS er jevnlig i dialog med Helfo. Vi har tilrettelagt all søknadsprosedyre for deg på klinikken ved blant annet å integrere Helfo sine skjema inn i vårt pasientsystem. Dette er gjort i samråd med Helfo slik at alt er strømlinjeformet for deg som pasient.

Forutsetningen er at du oppfyller kravene til det som myndighetene har definert som varige tannsykdommer. Eksempler på dette er Periodontitt, og Bruksisme (tanngnissing). Mer om de ulike sykdommene kan du lese her

 

Svært mange Nordmenn kan i utgangspunktet tilfredsstille kravene. Både periodontitt og bruksisme er langt mer utbredt en de fleste er klar over. Ukentlig er vi i kontakt med pasienter som kommer til våre klinikke som ikke var kjente med hvilke rettigheter de har, eller at de i det hele tatt hadde en tannsykdom.

 

Budapest Klinikken har i motsetning til de fleste av våre konkurrenter, kun autorisert helsepersonell som sykepleiere og leger på vårt kontor i Norge. Våre fagfolk har alle kunnskap og erfaring knyttet til dokumentasjonskrav fra bl.a. Folketrygden. De kjenner også til de ulike sykdoms begrepene og forstår den medisinske termologien, noe som etter vårt syn vil være en stor fordel I denne sammenheng.

 

Last ned
Dette skal fylles ut av tannlegene / spesialistene hos oss i Budapest 436,78 KB
Dette skjemaet skal du som pasient fylle ut 342,81 KB

 

Mer informasjon kan du finne her

Oversikt over lovverket

http://helfo.no/privatperson/dekning-av-helseutgifter/Sider/tannlege.aspx

Forskrift om stønad til helsetjenester mottatt i et annet EØS-land (Lovdata)

http://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-20101122-1466.html

Hva defineres som sjeldne medisinske tilstander (Helsedirektoratet)

http://helfo.no/helsepersonell/tannlege-og-tannpleier/Sider/stonad-til-tannbehandling-for-personer-med-sjeldne-medisinske-tilstander-smt.aspx

Hvem har rett til stønad: informasjon fra Helfo

https://helsenorge.no/betaling-for-helsehjelp/hvem-betaler-tannlegeregningen-din