Garanti

Garantier


Budapest Klinikken gir svært gode garantier på sine behandlinger

 

Det er viktig at du følger opp din del av behandlingen da du kommer hjem. Med dette mener vi at du ivaretar god tannhygiene, har dine oppfølgingstimer og følger de råd som tannlegene ved klinikken gir deg.

Våre garantier er i hovedsak som følger: Gjeldende fra 1.1.2017

Kroner 5 år Brudd/brist (gjelder ikke midlertidige)
Broer 5 år Brudd/brist (gjelder ikke midlertidige)
Fasetter 5 år Brudd/brist (gjelder ikke midlertidige)
Porselensinnlegg (Inlays/Onlays) 5 år, Brudd/brist (gjelder ikke midlertidige) 
Implantater (selve produktet) 10 år. (Livstidsgaranti ved produktfeil) 
Delproteser og flyttbare erstatninger for kombinasjonsarbeid 3 år (gjelder ikke midlertidige)
Helproteser 1 år (Gjelder ikke midlertidige)
Kompositt fyllinger 1 år

Garanti for kroner og broer omfatter ikke tennene som broen/kronen festes til, (for eksempel hvis de blir rotbehandlet, eller hvis de må slipes til).

Garantien dekker tap av tenner ved tannproteser, samt tap og brudd av faste tannerstatninger. Budapest Klinikken gir ikke garanti for midlertidige tannbehandlinger (fyllinger, erstatninger, proteser, kroner, broer).

Garantien omfatter ikke rebasering. Rebasering er en naturlig del av å ha protese og dekkes ikke av garantien. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes ikke av garantien.

Pasienten må umiddelbart varsle Budapest Klinikken ved eventuelle garantisaker.

Garantien faller bort:

 • Dersom pasienten ikke returnerer til årlig kontroll (sjekk av tenner hos tannlege senest den 365. dagen etter siste kontroll).

Budapest Klinikken godtar årlig sjekk ved:

 • Budapest Klinikken: Budapest
 • Budapest Klinikken: Tromsø
 • Hvis pasienten har forsømt munnhygiene. Det vurderes av våre leger om munnhygienen er tilstrekkelig. Dersom pasienten er uenig i vurderingen, kan pasienten bestille undersøkelse av tannplakk for egen regning.
 • Hvis pasienten ikke har fulgt tannlegens instrukser, f.eks.:
  • Tenner og munnhulen skånes ikke etter behandlingen.
  • Rengjøring av tannarbeidet (implantater, helproteser, delproteser, kroner, broer mm.) er ikke i samsvar med legens instrukser.
  • Hvis pasienten ikke returnerer til kontroll flere ganger i året som anvist.
 • Hvis du røyker, tar vi ikke ansvar for innsetting av tannimplantat og tannerstatning som er festet til implantatet.
 • Hvis pasienten ikke følger den anbefalte tiden for opphold i Budapest, for eksempel:
  • etter at protesen er ferdig er det nødvendig at pasienten blir minst en ekstra dag for tilpassing.
  • hvis man forlater klinikken før siste justering er gjennomført.
 • Hvis tannkjøttet eller kjevebeinet svekkes. Dette blir vurdert av våre leger, eventuelt ved å sammenligne det med tidligere bilder, CT/røntgenbilder.
 • Hvis man går vesentlig opp eller ned i vekt (med 20 prosent av den opprinnelige kroppsvekten)  i løpet av en kortere tidsperiode (ett år).
 • I tilfeller hvor følgende sykdommer er ubehandlet eller fortiet: diabetes, beinskjørhet, under og etter behandling med cellegift eller stråling, (garantien faller bort også hvis pasienten får behandling med cellegift eller stråling etter tannbehandlingen).
 • Hvis tannlegen har utført korreksjoner eller annen behandling på tannarbeider som pasienten har fått utført på Budapest Klinikken. Eventuelt dekker vi kostnadene (se nedenfor), men garantien faller bort.
 • Budapest Klinikken er ikke ansvarlig for eventuelle uforutsette rotfyllinger som måtte oppstå etter at en tann/tenner er preparert for krone og /eller broer. I enkelte tilfeller kan det oppstå såkalt traume etter at tenner er preparert for krone og/eller bro. Dette behandles normalt ved at aktuell tann rotfylles. Budapest Klinikken er ikke ansvarlig for eventuelle problemer som ikke var synlige på pasientens røntgenbilder på behandlingstidspunktet. Dette gjelder også problemer som man ikke kunne forutse eller påregne i forbindelse med behandlingen på Budapest Klinikken.

Garantisaker vurderes på tre ulike måter

 1. På avstand, uten personlig kontakt med pasienten kan det avgjøres at det ikke dreier seg om garanti. Pasienten er selvsagt velkommen tilbake, men i dette tilfellet dekker Budapest Klinikken ikke kostnadene. Behandlingen knyttet til garantisaken gir vi derimot rabatt på.
 2. På avstand, uten personlig kontakt med pasienten kan det avgjøres at det dreier seg om garanti.
  1. Ved små justeringer opp til 1500 NOK som re-sementering av krone, re-sementering av bro, foring av protese, erstatning av mistet tannfylling, innskruing av løsnet implantat, kan pasienten benytte lokal tannlege.  I dette tilfellet har pasienten en måned etter at garantisaken blir ferdigbehandlet av Budapest Klinikken, på å utføre tannbehandlingen og sende regningen til Budapest Klinikken. Behandlingskostnadene refunderes av Budapest Klinikken. Garantien faller bort for tannarbeid utført av annen tannlege (ikke på Budapest Klinikken).
  2. Behandlinger som ikke er nevnt under punkt a) skal utføres i Budapest, på Budapest Klinikken. I dette tilfellet dekker Budapest Klinikken kostnader til behandling og reise med inntil 2500 NOK og overnatting på Aquaworld Resort Budapest i forbindelse med behandlingen omfattet av garantien. I tilfeller hvor pasienten ønsker å bo på annet hotell enn Aquaworld Resort Budapest, dekkes det inntil kr 400 pr. pers. pr. natt. Eventuell differanse må dekkes av pasienten.
 3. På avstand, uten personlig kontakt med pasienten kan det ikke avgjøres om det dreier seg om garanti. I dette tilfellet er det nødvendig at pasienten reiser til Budapest for å kunne ta beslutning i garantisaken. Pasienten kan nekte å reise.
  1. Hvis pasienten reiser til Budapest, vurderes garantisaken her. Hvis det dreier seg om garanti, gjelder punkt 2/b. Hvis det ikke dreier seg om garanti, gjelder punkt 1.
  2. Hvis pasienten ikke reiser til Budapest, refunderer Budapest Klinikken ikke kostnadene ved behandling utført andre steder. Hvis pasienten ønsker allikevel å reise til Budapest senere i garantiperioden for å håndheve garantien, trer 3/a i kraft.

Vi gjør igjen oppmerksom på at garantien faller bort, hvis en annen tannlege (ikke på Budapest Klinikken) har utført behandling på tannarbeider som pasienten hadde fått utført på Budapest Klinikken.

For pasienter som vil returnere i forbindelse med garantisaker foreslår Budapest Klinikken mulige datoer for behandlingens første dag. Pasienten skal velge blant disse datoene og informere Budapest Klinikken om dette minst to uker før ankomst i Budapest. I motsatt fall kan det valgte tidspunktet bli booket av andre, og dermed blir pasienten nødt til å oppholde seg i Budapest lenger enn planlagt. Budapest Klinikken dekker ikke ekstra kostnader på grunn av dette.

                                   

 

Garantibeskrivelser
Garantibetaingelser pr. 1.1.2017 .pdf 196,47 KB